For other languages: Engelsk

Etterklangsanlegg

Vivace og Vicello
Spørsmål

Hva er et etterklangs anlegg?

Et etterklangsanlegg gir et rom en dynamisk/fleksible akustisk løsning. Ved hjelp av et antall mikrofoner og høyttalere diskré plassert strategisk i rommet, samt et avansert prosessor som justerers for rommet – kan romklangen endres ved hjelp av et tastetrykk.

Elektronikken og justering av systemet er på et så høyt nivå at hverken utøver eller publikum opplever rommet som noe annet enn rommets naturlig etterklang.

Det betyr at et rom kan tilpasses for støysvake akustiske instrumenter (lengre etterklangstid) og for instrumenter som mikkes opp og bruker lydtekniker (kortere etterklangstid).
I tillegg vil grunnakustikken i et rom kunne utbredes slik at det er behagelig og godt å føre samtaler og være i rommet.

Større instrumenter som et flygel og et orgel vil også få kunne få et merkbart «løft» i rommet og oppleves som bedre å spille på av utøveren – og gi publikum et bedre gjengivelse av instrumentetsklang. Slike større instrumenter har et mye større potensiale i et rom med korrekt akustikk.

Müller-BBM

Audiens Norge er forhandler av Müeller-BBM sine etterklangssystem Vivace og Vicello. Müeller BBM er en av verdens mest anerkjente akustiske konsulent firma og har utviklet et meget anerkjent og rimelig etterklangsanlegg som er installert i rom og saler i hele verden.

FAQ

Whitepaper

Flere og flere utøvere og dirigenter spør arrangører og utleiere:

«Har dere etterklangsanlegg?»

 

Nå har brukerne fått nok av tørre eller klangfylte lokaler som skaper unødige utfordringer både under øvelser og under konsertsituasjoner. Innøvingssituasjonen er like viktig som konsertsituasjonen og en dedikert dirigent ønsker å bruke øvetiden på musikken ikke utfordringer med for lite/for mye støy/lyd.

Bjørkelangen

Vi har i samarbeid med HENT, prosjektert og innjustert et VIVACE system på Bjørkelangen Black Box. Salen er en flerbruks scene som skal passe for forsterket musikk, lydsvak og lydsterk akustisk musikk. I tillegg er også et voicelift program tunet.

Lørenskog Hus

Lørenskoghus fikk i 2012 et yamaha AFC13 klanganlegg. i 2017 oppgraderte de dette systemet ved bruk av eksisterende høyttalere til et VIVACE system. I tillegg ble det installert 8 ekstra mikrofoner.

Rommen Scene, Oslo

Rommen Scene fikk i 2010 installert et klanganlegg. I 2017 oppgraderte de dette systemet ved bruk av eksisterende høyttalere til et VICELLO system. I tillegg ble det installert 8 ekstra mikrofoner.

Vivace

  • Konserthus
  • Operahus
  • Flerbrukssal
  • Teater
  • Katedral

Vivace med 48 prosessorer.

Vicello

  • Musikkskole
  • Forsamlingshus
  • Auditoriet
  • Konferanserom
  • Kirke

Vicello med 16 prosessorer.

Fortsatt usikker?

Besøk vår Soundlab

Audiens har bygget et 232 m2 stort demonstrasjonslokale for etterklangsanlegg på Skedsmokorest. Bestill demonstrasjon fra Jo Wang og bli bedre kjent med hva et etterklangsanlegg betyr for ditt lokale og dine brukere. Les mer på Audiens group sine sider.

Hva koster et Vivace/Vicello anlegg

En investering i et elektroakustisk klanganlegg må sees i en større sammenheng. Foruten ideell akustikk til alle type akustiske arrangementer, vil lydforberedelsene bli meget enkle, og i mange tilfeller bortfalle. Sanganlegg og mindre PA vil ofte ikke lenger være nødvendig for teater, seminar, kor, korps og andre akustiske arrangementer. Foruten den effektive døgnutnyttelsen, vil man også få et attraktivt rom for utøverne. Et elektroakustisk anlegg skreddersys og to identiske anlegg finnes ikke. Et VIVACE anlegg av typisk norsk kulturhusstørrelse (+/- 350 seter) vil ligge rundt 1,8 mil. Et VICELLO system for mindre rom som auditorier og kirker vil kunne leveres til ca. 750 000.-

Hvordan er et elektroakustisk anlegg bygget opp og hvordan fungerer det ?

Etter diskret installasjon hvor høyttalere og mikrofoner er mest mulig skjult, fininnstilles anlegget til å gi rommet de ønskede forhåndsprogrammerte akustiske egenskaper. Ferdig programmert gjør systemet det mulig å kontrollere akustikken i et rom. Mikrofonene henter lyden fra rommets egne reflekterende flater og prosesserer denne via en matriseforsterker. Systemet bruker i utgangspunktet lite av den direkte lyden fra scenen, men fanger opp lydrefleksjonene i selve rommet. Den ”opprinnelige” akustiske informasjonen behandles i matrise prosessoren, og distribueres deretter til et gitt antall høyttalere plassert i forhold til rommets størrelse, og beskaffenhet

VIVACE eller VICELLO klanganlegg?

Størrelsen på anlegget kalkuleres i forhold til størrelsen på rommet. I mindre rom hvor behovet f.eks entydig er mer etterklang, kan man greie seg med et enkelt VICELLO system. Slike rom er kan være oppspillsrom, øvingsaler og mindre kirker. Rommet på da ikke overstige 1500 kubikkmeter. Har man behov for en mer omfattende kontroll på lyden trenger man et VIVACE system.

Er resultatet troverdig?

Det er ofte knyttet en god del skepsis til slike løsninger, særlig i prestisjefylte lokaliteter, som har lang historie og tradisjon for akustiske framførelser. Motstanden skyldes ofte puristiske eller ideologiske grunner, men også erfaringer med at elektroakustiske løsninger kan produsere kunstige bi effekter, som ikke vil kunne oppleves i et passivt rom, så det er på sin plass med litt skepsis. Kvalitetsnivået på enkelte av disse systemene er nå av en slik karakter, at de nå ikke lenger produserer bi – effekter av uakseptabel art, og nå både kan bøte på svakheter i balansen i rommet, og i tillegg gi muligheter for å kunne skape/ programmere fleksible rom som vil ”passe” til nesten et hvert tenkelig prosjekt. Dette er enfordel man vanskelig kan oppnå med passive løsninger (refleksjonsflater etc).

Hva sier musikere og brukere i kulturhus med variabelt klangsystem?

Sanganlegg og mindre PA vil ofte ikke lenger være nødvendig. Foruten den effektive døgnutnyttelsen ved at man kan ha flere forskjellige typer arrangementer fortløpende uten store forberedelser, vil man også få et attraktivt rom for utøverne (innstudering, øvelser etc.) Lokalet vil også i mange tilfeller bli et naturlig førstevalg for dirigenter, orkesterledere og solister.
Det er nå flere og flere utøver som etterspør «Har lokalet etterklangsanlegg?»

Hvilket høyttalere brukes i systemet?

Müller BBM har i samarbeid med Fohhn Audio utviklet et sett med skreddersydde modeller tilpasset med ønskede egenskaper for en VIVACE / Vicello installasjon. Her er en beskrivelse av høyttalerne.

14 + 5 =

Audiens Norge AS

6483 05 55

jo@audiens.no

Industrivegen 20A, 2020 Skedsmokorset