For other languages: Engelsk

Akustikk og tekniske løsninger for alle rom

AUDIENS Akustikk / Design

Kompetanse og erfaring

Audiens Norge har expertisen i alle fagfelt som trengs for å vurdere, tilpasse og oppgradere et rom for ønsket akustikk. Det kan være alt fra enkle tilpasninger for å få god talelyd i et rom – til flerbrukssaler som trenger ulike akustiske løsninger for ulike arrangement.

Akustikk

Akustikken i et gitt rom er påvirket av svært mange elementer. Mange elementer er dynamiske og endres kontinuerlig – andre elementer er faste/konstant.
Vi hjelper deg å finne den beste løsninger for dine brukere, publikumere, utøvere  – alle som benytter rommet.
Rådgivning: Vår ekspertise hjelpe deg finne den beste løsningen
Aktiv tilpasning: Et etterklangsanlegg gir mulighet for variable akustikk i et rom
Passiv tilpasning; Sørger for optimal grunnakustikk i rommet

I hele Norges land forsøkes det å tilpasse Flerbrukssaler til «alle» type brukere. Det har resultert i at disse såkalte «Flerbrukssaler»  passer  ingen brukere. Et godt justert etterklangsanlegg er den eneste løsningen.

Konsulent

In acoustics, the «one big secret» doesn’t exist. There are thousands.

Prof. Karlheinz Müller, Proprietor of Müller-BBM, world-wide renowned acoustic specialist

Vår fagkonsulent akustikk

» Alle rom har et grunnakustikk. Ved hjelp av enkle virkemidler  – som veggplater o.l. kan grunnakustikken tilpasses brukerens behov og ønsker. Et etterklangsanlegg gir rommet fleksible løsninger og gjør det mulig å ha svært gode, variable akustiske forhold tilpasset alt fra undervisningssituasjoner, korpsøvelser til rocke konserter. «

– Jo Wang

Referanser

Våre installasjoner finner du i mange ulike saler og rom

Saler med

etterklangsanlegg

Riksteateret

Rommen Scene

Storstua, Lørenskog

Stapi, Keflavik

.

Dancetheater, Amsterdam

Kirker med

etterklangsanlegg

Farnes kirke

Andre rom

kombinasjonsløsninger

Tilt Torggata Bad

Pub

Ønsker du en demonstrasjon?
Besøk vår egen Soundlab på Skedsmokorset. Les mer her.

7 + 10 =

Audiens Norge AS

6483 05 55

jo@audiens.no

Industrivegen 20A, 2020 Skedsmokorset